12- 14 Yaşlarında Olan Ortaokul Öğrencileri İçin Öz-Duyarlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Filiz Erişen
Füsun Gökkaya
Fatih Yurdalan

Özet

Öz-Duyarlık Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ilgili literatür incelendiğinde, orijinali üniversite öğrencileri için geliştirilmiş olan ve bazı araştırmacıların lise düzeyinde ergenlere uyguladığı Öz Duyarlık Ölçeğinin ortaokul öğrencileri (12-14 yaş grubu) ile yapılan bir çalışmasına rastlanmamıştır. Bu kapsamda Öz-duyarlık ölçeğinin, ortaokul öğrencileri için uygunluğunu test etmek amacıyla geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Örneklem, 12-14 yaş aralığında olan 339 kız ve 285 erkek toplam 624 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Neff (2003a) tarafından geliştirilen Türkçe’ye uyarlama çalışması Akın, Akın ve Abacı (2007) tarafından yapılan Öz-Duyarlık Ölçeği kullanılmıştır. Öz-Duyarlık Ölçeğinin ortaokul öğrencileri için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen uyum indeksi değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu ve bu nedenle modelin iyi uyum gösterdiği görülmektedir. Araştırma sonucunda test tekrar test güvenirliği .76 ve iç tutarlılık katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Öz-Duyarlılık Ölçeğinin ortaokul öğrencileri için geçerli ve güvenilir bir yapıda olduğu saptanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Erişen, F., Gökkaya, F., & Yurdalan, F. (2021). 12- 14 Yaşlarında Olan Ortaokul Öğrencileri İçin Öz-Duyarlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(8), 730–739. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.795
Bölüm
Makaleler