Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Serkan Gün
Alper Tutcu

Özet

Turizm sektörü dinamik ancak dış faktörlerden ve krizlerden kolayca etkilenebilen bir sektördür. 2019 yılında başlayan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi diğer pek çok sektörü olduğu gibi turizm sektörünü de derinden etkilemiştir. Türkiye, turizm açısından yüksek potansiyele sahip bir ülke olduğundan, Türkiye turizm sektörü de pandemi koşullarından olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Bu çalışma çerçevesinde, COVID-19 sürecinde turizm sektörü incelenmiş ve Türkiye’de turizm sektörünün pandemi sürecinden nasıl etkilendiği araştırılmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada hem nitel hem de nicel verilerden faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda, Türkiye’de turizm sektörünün COVID-19 sürecinden ciddi bir biçimde etkilenmiş olduğu; Türkiye’ye yurt dışından gelen turist sayısı ile turizmden elde edilen gelirin 2020 yılında 2019 yılına kıyasla ciddi bir düşüş göstermiş olduğu bulguları elde edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Gün, S., & Tutcu, A. (2021). Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(6), 530–543. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.734
Bölüm
Makaleler