İletişim

editor@sobibder.org

Temel İletişim

Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,
Telefon 0 312 485 14 60/103

Tasarım ve İletişim Koordinatörü

ORSA Medya