Telif Hakkı Devri İçin

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’ne çalışma gönderecek yazarlar, “Telif Hakkı Devir Formu” belgesini doldurmalıdır.