Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Annelerin Sürekli Kaygısı ve Bilişsel Çarpıtmaları Arasındaki İlişki

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Füsun Gökkaya

Özet

Bu çalışmanın amacı 6. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı düzeyleri ile annelerinin genel kaygı düzeyleri ve bilişsel çarpıtmaları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın örneklemi, 68 altıncı sınıf öğrencisi ve onların anneleri olmak üzere toplam 136 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada Sınav Kaygısı Envanteri, Sürekli Kaygı Envanteri ve Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği kullanılmıştır. Veriler t-testi bağlantısız gruplar ve Spearman Korelasyon Analizi ile değerlendirilmiştir. Kız öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri erkek öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerinden daha yüksek bulunmuştur. Sınav Kaygısı Envanteri genel ölçek toplam puanı ile Bilişsel Çarpıtma Ölçeği, Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Benliğin Değerlendirilmesi, Çaresizlik ve Umutsuzluk boyutları arasında pozitif yönde ve istatiksel olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Sınav Kaygısı Envanteri Kuruntu boyutu ile Bilişsel Çarpıtma Ölçeği ve Umutsuzluk boyutu toplam puanı arasında pozitif yönde ve istatiksel olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Sürekli Kaygı Envanteri toplam puanı ile Bilişsel Çarpıtma Ölçeği Kendini Suçlama boyutu toplam puanı arasında pozitif yönde istatiksel olarak anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Gökkaya, F. (2021). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Annelerin Sürekli Kaygısı ve Bilişsel Çarpıtmaları Arasındaki İlişki. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 2(9), 621–634. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/52
Bölüm
Makaleler