Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Öz Şefkat Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Flört Şiddeti ve Bağlanma Kaygısının Aracılık Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Didem Çengel
Fatih Yurdalan

Özet

Bu araştırmanın amacı erkek toplumsal cinsiyet rollerinin erkekler tarafından uygulanan flört şiddeti ve bağlanma kaygısı aracılığında öz şefkat düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 445 yetişkinlik çağında olan birey araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplamak için Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II, Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ölçekleri, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Öz Anlayış Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında kurulan modelin uyum indeksi değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olup olmadığını incelemek için ise yol analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, araştırma değişkenleri arasında anlamlı ilişkileri ve araştırma modelinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğunu göstermektedir. Erkeklere atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri ile öz şefkat değişkenleri arasındaki ilişkide erkeklerin uyguladığı flört şiddeti ve bağlanma kaygısının anlamlı aracılık etkileri olduğu bulunmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar literatürde daha önce yapılan araştırmalar ile karşılaştırılmış ve bu araştırmalar ile benzerlikleri ve farklılıkları tartışılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çengel, D., & Yurdalan, F. (2022). Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Öz Şefkat Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Flört Şiddeti ve Bağlanma Kaygısının Aracılık Etkisi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9), 1293–1311. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1077
Bölüm
Makaleler