Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Karasu’da Ekoturizmin Çevre Etkilerinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İsmail BİLGİÇLİ
Sadıkcan ERTÜRK

Özet

Ülkelerin ekonomilerine büyük katkılar sağlayan turizm, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınma süreçlerinin gelişmesine destek olmaktadır. Turizm endüstrisi doğal, kültürel ve tarihi değerleri kaynak olarak kullanarak arz değerlerini oluşturmaktadır. Ülkelerin önceliği kalkınmaya vermesi sosyal, kültürel veya çevre unsurlarının göz ardı edilmesine veya korunmasında eksikliklere neden olarak ülkelerin çevresel kaynakları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu durum turizm paydaşları açısından alternatif bir oluşum olarak sürdürülebilir turizm kavramını ortaya çıkarmaktadır. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini güvence altına alarak ekonomik gelişimin sağlanması olarak değerlendirilen ekoturizm, çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen bir aktivitedir. Ancak kontrolsüz şekilde yapılan ekoturizm aktivitelerinin de çevreye olumsuz etkileri olmaktadır. Bu çalışmada literatür taraması ile ekoturizmin çevre üzerinde olan etkilerinin incelenerek eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Yöntem olarak literatür incelemesinin yanında ekoturizm ile ilgili kurum, kuruluş ve ilgililerle yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada sürdürülebilirlik, sürdürülebilir turizm ve ekoturizm kavramları irdelenerek, Karasu’da ekoturizm faaliyetlerinin çevreye olumsuz etki oluşturmadan yapılması için öneriler geliştirilmektedir. Araştırma sonucunda Karasu’da ekoturizm faaliyetlerinin ekonomiye yeterli katkıyı yapmadığı, çevre kaynakları üzerinde diğer turizm çeşitleri gibi olumsuz etkilerinin olduğu yönünde katılımcıların değerlendirmeleri tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
BİLGİÇLİ, İsmail, & ERTÜRK, S. (2022). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Karasu’da Ekoturizmin Çevre Etkilerinin İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(8), 1110–1129. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1048
Bölüm
Makaleler