Yaşayan İnsan Hazineleri Deneyimsel Turizmde Nasıl Bir Rol Üstlenebilir?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sevcan Bilgimöz
Bilgehan Gülcan

Özet

Turizmde deneyimlerin önemli olduğunun ortaya çıkması ile birlikte deneyimsel turizm kavramı da üzerinde önemle durulan bir başlık haline gelmiştir. Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) unsurları, bir destinasyondaki deneyimsel turizm kapsamında yeni ve cazip ürün geliştirme fırsatları sunmaktadır. SOKÜM’ün tescilli üreticileri olan Yaşayan İnsan Hazineleri’nin deneyimsel turizmde kritik rol üstlenebileceği akla gelmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, SOKÜM unsurlarının deneyimsel turizm kapsamında değerlendirilebilmesinde Yaşayan İnsan Hazineleri’nin etkili bir rol alıp alamayacağı hakkında birtakım çıkarımlar yapabilmektir. Nitel araştırma türünde ve fenomenoloji deseninde gerçekleştirilmiş çalışmada, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan yedi Yaşayan İnsan Hazinesi ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, SOKÜM unsurlarının deneyimsel turizm ürünü olarak değerlendirilmesinde Yaşayan İnsan Hazinelerin etkili rol alabilecekleri ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Bilgimöz, S., & Gülcan, B. (2021). Yaşayan İnsan Hazineleri Deneyimsel Turizmde Nasıl Bir Rol Üstlenebilir?. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(12), 1141–1160. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.898
Bölüm
Makaleler