Sanata Bir Başkaldırı Olarak Avangard ve Peter Bürger

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Emre Şen

Özet

"Avangard" terimi (Fransızca'dan "öncü" anlamına gelir) geleneksel olarak tekniği, konusu veya uygulamasında çoğunluğun önemli ölçüde önünde olduğu düşünülen herhangi bir sanatçıyı, grubu veya stili tanımlamak için kullanılır. Bu çok belirsiz bir tanımdır, çünkü bir sanatçının zamanının ilerisinde olup olmadığına veya ileri olmakla ne kastedildiği konusunda net bir fikir birliği yoktur. Başka bir deyişle, avangard olmak, iyi sanat üretmek için yeni sanatsal yöntemler keşfetmeyi veya yeni teknikler denemeyi içerir. Avangard fikri geleneksel olarak iki yoruma bağlıdır. Bir yandan, radikal bir sosyal veya politik programla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olarak görülür, böylece aşırı sanat, aşırı sosyal ve politik faaliyetin aracı haline gelir. Öte yandan avangard sanat, her türden sosyal kaygıdan bağımsız, saf stilistik deneyim alanı olmuştur. Bu makalede, yirminci yüzyılın son yıllarda avangardın nasıl teorileştirildiği analiz edilmiştir. Öncelikli olarak, avangardın kuramlaştırılmasının hem belirli sanat yapıtlarını anlamamızı, daha geniş anlamda estetiği nasıl etkilediğini sorgulamayı ve Peter Bürger’in düşüncelerine göre Avangard kuramını anlatmaktır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Şen, E. (2021). Sanata Bir Başkaldırı Olarak Avangard ve Peter Bürger. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), 1014–1027. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.859
Bölüm
Makaleler