Turizm ve Rekreasyonda Stebbins’in Ciddi Boş Zaman Teorisinin Bibliyometrik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Asena Kurt Dündar
Bilgehan Gülcan

Özet

Robert Stebbins, boş zaman alanına yıllar süren etnografik çalışmalarıyla katkıda bulunmuştur. Stebbins'in geliştirdiği ciddi boş zamanla ilgili çalışmaların dünyada tarihsel süreci eskiye dayansa da Türkiye’de yeni bir gündeme sahiptir. Çalışmanın amacı, Stebbins’in ciddi boş zaman teorisinden yararlanan çalışmaların bibliyometrik analizinin yapılmasıyla turizm ve rekreasyon alanındaki akademik çalışmalarda bu teorinin kullanım ağırlığını ortaya koymak ve gelecek çalışmalara yönlendirici katkılarda bulunmaktır. Çalışmanın örneklemini; Scopus veri tabanında, teorinin ortaya atıldığı 1973 yılıyla günümüz 2022 yılı arasında, “Ciddi Boş Zaman-Serious Leisure” ve “Robert Stebbins” anahtar kelimelerini “başlık-title” ve “anahtar kelime-keywords” olarak kullanan 458 adet çalışma oluşturmaktadır. Veri analizi sürecinde frekans analizinden ve Vosviewer istatistik programından faydalanılmıştır. Veriler farklı başlıklarda sınıflandırılarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre 1996-2022 yılları arasında, “Rekreasyon” ve “Ciddi Boş Zaman” anahtar kelimelerinin kullanıldığı 51, “Turizm” ve “Ciddi Boş Zaman” anahtar kelimelerinin kullanıldığı 54 çalışma yayımlandığı söylenebilmektedir. Çalışmaların yıllara göre, yayımlandıkları kaynaklara göre, yazarlara göre, yayımlandıkları kurumlara göre, yayımlandıkları ülkelere göre, yayın türüne göre, konu alanlarına göre ve en yüksek atıf sayılarına göre dağılımı gösterilmiştir.


Bu çalışma, 12 Mayıs 2022 tarihinde Sakarya’da gerçekleştirilen 20. Geleneksel Turizm Sempozyumu’nda sözlü bildiri şeklinde özet olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kurt Dündar, A., & Gülcan, B. (2022). Turizm ve Rekreasyonda Stebbins’in Ciddi Boş Zaman Teorisinin Bibliyometrik Analizi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9), 1235–1248. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1073
Bölüm
Makaleler