Picasso ve Braque'nin Kübizm’e Etkileri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ahmet Türe

Özet

Kübizm sanat hareketinin inceliklerini detaylarıyla bilmesek bile Pablo Picasso ve Georges Braque’n önemli temsilcileri olduğunu biliriz. Kübizm, 20.yüzyılın başında Fransa'da Pablo Picasso ve Georges Braque arasındaki iş birliğinden ortaya çıkan bir sanat hareketidir. Fovizm hareketinin geometrik soyutlamasına dayanan Kübizm, geleneksel Batı sanat tarzlarının kurallarının çoğunu kırmıştır. Kübist resimlerin en belirgin iki özelliği, soyut, “dört boyutlu” bir perspektifin kullanılması ve sahnelerin ve insanların geometrik şekillere parçalanmasıdır. Gerçek hayatta bir fotoğrafa veya bir sahneye baktığınızda, sahneyi tek bir perspektiften izliyorsunuz demektir. Çerçevedeki tüm nesneler bu tek perspektife göre birbirine uyar. Picasso sadece Kübizm'in merkezi figürü değil, aynı zamanda çok sayıda sanatsal hareketin en etkili sanatçılarından biri olarak kabul edilen uluslararası üne sahip bir ressam ve heykeltıraş ve ayrıca çizim, gravür, kitap illüstrasyonu gibi diğer sanat biçimlerinin bir uygulayıcısıdır. Kübizm, modern sanatta en etkili hareket olup, Picasso ve Braque sanat dünyasını kendisinden önceki hiçbir figürün yapamadığı şekilde dönüştürmüştür. Bu makalede, bir Kübizm tanımı sunmaya, Kübist hareketin köklerini keşfetmeye, 20.yüzyılın ilk yarısındaki gelişmelerini izlemeye ve en etkili temsilcileri olan Picasso ve Braque incelenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Türe, A. (2021). Picasso ve Braque’nin Kübizm’e Etkileri. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 889–902. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.805
Bölüm
Makaleler