Türk Sanatında Bir İmge olarak ‘Horoz’ Sembolü

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Emre Şen
Şeyma Çölgeçen

Özet

Sanat, tarih öncesi dönemlerde insan eliyle mağara duvarlarına yapılan çizgi ve renklerle hayat bularak, sembollere kavuşmuştur. Dünyaya gözlerini açmasıyla hayat mücadelesine başlayan ve bu sayede sezgileri gelişen insan, hayvansal sembollerle hayvan gücüne ulaşabilme, avlarının bereketli geçmesi gibi istekleri çerçevesinde birtakım ritüeller geliştirmiştir. Sanat eserinin şekil almasında devlet yapısı, coğrafya, inanç ve yaşamsal özellikler rol oynamaktadır. Toplumlar arası da kültür ve sanat alanında etkileşimlerin olması kaçınılmaz bir durumdur. Fakat sanatta özgünlük öncelikle kendi özünü korumak ve bunu taşımakla sağlanabilmektedir. Türk sanatçısı, dünya sanatı içerisindeki yerini, kendi eserlerinde kullandığı simgelerin anlamlarını mitolojik ve dinsel kökenlerini tespit ederek korumuştur. Türk kültüründe hayvan simgeleri ayrı bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda sembolleştirilmiş çok sayıda hayvan figürü bulunmakta ve kullanılmaktadır. Bu figürlerden biri olan ‘Horoz’ simgesinin uygulandığı alanları açıklayan bu araştırmada farklı bir açı değerlendirilmektedir. ‘‘Genel tarama’’ temel alınarak araştırmada nitelik bakımından araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmış ve Horoz motifinin yeri, resim sanatındaki teması incelenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Şen, E., & Çölgeçen, Şeyma. (2021). Türk Sanatında Bir İmge olarak ‘Horoz’ Sembolü. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(4), 335–353. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/156
Bölüm
Makaleler