Türkiye’de Gençlerin Göç Eğilimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Alan Araştırması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ebru Kaya

Özet

Nitelikli beyinlerin göçü, yüksek düzeyde eğitime ve buna bağlı olarak niteliğe sahip işgücünün, daha iyi yaşam ve çalışma olanakları sunan ülkelere gitmesi, son yıllarda uluslararası göç hareketleri içinde payı en fazla artan göç kategorisidir. Kuzey Amerika, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerdeki parlak beyinleri kendilerine çekmek suretiyle, yeni yetenekler ve vasıflı iş gücünü arttırmaktadır. Bu sayede, beşeri sermaye seviyelerini daha da yukarıya çıkararak, gerek ülkesel gerekse, küresel düzeyde stratejik avantajlarını kullanmaktadırlar. Öte yandan, beyin göçünün, göç veren ülkeler açısından yarattığı kaybın çok daha maliyetli olması göz önüne alınmalıdır. Nitelikli beyinlerini kaybeden ülkeler stratejik avantajlarını kaybederler. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de gençlerin göç eğilimini etkileyen unsurları saptamaktır. Bu araştırmanın bulguları, ekonomik faaliyet ve istihdam olanakları gibi unsurların ve bu bağlamda, geleceğe dair kaygıların Türkiye’de gençlerin göç eğilimini etkileyen temel etkenler olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmanın göç veren ülkemiz açısından nitelikli beyinlerin kaybını önlemeye yönelik etkili kamu politikalarının oluşturulmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın bulguları, literatür ve istatistiklere ilaveten nicel yöntem kapsamında anket tekniği ile toplanan verilere dayanmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kaya, E. (2021). Türkiye’de Gençlerin Göç Eğilimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Alan Araştırması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 2(9), 657–676. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/54
Bölüm
Makaleler