Katalonya Eğitim Sisteminde Göçmen Öğrencilerin Okul Memnuniyetine İlişkin Bages İlçesinde Bir Alan Araştırması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ebru Kaya

Özet

Katalonya Özerk Topluluğu, İspanya’nın ikinci büyük nüfusa sahip ve göçmenler için çeşitli sebeplerden dolayı daha fazla tercih ettiği bir bölgedir. Hızla artan göç akışı, Katalonya sınıflarında yabancı kökenli öğrencilerin sayısı arttırmakla kalmamış, aynı zamanda öğrencilerin geldiği ülke sayısını ve dolayısıyla kültürel ve dilsel çeşitliliğini de büyük ölçüde genişletmiştir. Katalan Hükûmeti, göçmen öğrencilerin okula uyumunu sağlamaya yönelik planlar uygulamaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı, Katalonya Özerk Topluluğu’nda, göçmen öğrencilerin okul memnuniyetini sağlamak için eğitim alanında harekete geçirdikleri temel politikaları inceleyerek, hedeflenen okul memnuniyetin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmaktır. Bu çalışmanın verileri, literatür ve istatistiklere ilaveten İspanyolca dilinde yapılan anket çalışmasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılan göçmen ebevynlerin değerlendirmeleri ışığında okul memnuniyetinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Katalonya Özerk Topluluğu’nda, eğitim alanında harekete geçirdikleri politikalar ve göçmen öğrencilerin eğitimi alanına ayrılan kaynaklar ile bazı sorunlar çözümlenirken bazı sorunlar için çalışmalar devam etmektedir. Göçmen öğrencilerin okula uyumunda bir artışa ve bu alanda iyileştirmelere yol açacak okulların ve bir bütün olarak eğitim sisteminin işleyişine ilişkin bir dizi eğitim politikası önceliği ile bu alana yatırım yapılması gerekmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kaya, E. (2021). Katalonya Eğitim Sisteminde Göçmen Öğrencilerin Okul Memnuniyetine İlişkin Bages İlçesinde Bir Alan Araştırması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 2(6), 427–451. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/41
Bölüm
Makaleler