La Bibliothèque National de France Müzesi’nde Bulunan Od.23 Numaralı Albümdeki Sultan III. Selim Portrelerinin Dönem Portreleriyle Karşılaştırılması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tilbe Karabacak

Özet

Batılı ülkelerin Osmanlı kültürüne merakı İstanbul’un fethiyle başlamış ve 19.yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. İstanbul’un fethiyle birlikte birçok sanatçı yurda davet edilmiş ve yerli nakkaşlar da Batı’ya gönderilerek karşılıklı kültürel etkileşim başlamıştır. Bu süreçte Batılı elçiler, seyyahlar ve sanatçılar gerek krallar tarafından Osmanlı topraklarına gönderilerek gerekse kişisel olarak yaptıkları seyahatlerinde merak eKikleri şeyleri veya merak edilen unsurları görsellere aktarmış, albümler hazırlamış veya satın almışlardır. Söz konusu albümlerden bazıları krala sunulacak nitelikte, bazıları ise Osmanlı topraklarına gelen elçiler, seyyahlar ve sanatçılara göre şekillenen albümler olmuştur. Bu çalışmada la Bibliothèque Nationale de France Müzesi’nde bulunan Od.23 numaralı albümde yer alan Sultan III. Selim portreleri ele alınmıştır. Öncelikle söz konusu albüm hakkında ayrıntılı bilgi sunulmuş, ardından odak noktamız olan Sultan III. Selim (1761-1808) porteleri ikonografik olarak incelenerek diğer portrelerle karşılaştırılmıştır. Bu eserler özellikle Sultanın saltanat yılları içerisinde yapılmış dönem portrelerinin içinde çok yönlü değerlendirilmeye çalışılmış, üslup ve ikonografik açıdan benzerlik ve farklılıklar ortaya konulurken sanatçılar arasında etkileşimlerin olup olmadığı konusu irdelenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karabacak, T. (2024). La Bibliothèque National de France Müzesi’nde Bulunan Od.23 Numaralı Albümdeki Sultan III. Selim Portrelerinin Dönem Portreleriyle Karşılaştırılması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(7), 545–568. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1427
Bölüm
Makaleler