Vejetaryen Beslenme Türleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yılmaz Seçim
Nevin Akyol
Metehan Kaya

Özet

Beslenme, insanların toplumsal yaşamı, etik ilkeleri, ahlaki değerleri ve dini inançları çerçevesinde değişim
ve gelişimler göstermektedir. Temelde hayvan haklarını korumak amacıyla geliştirilen vejetaryenlik,
bitkisel beslenmenin insan sağlığını olumlu yönde etkileyeceğine olan inançla birlikte yayılım göstermeye
başlamıştır. Vejetaryenlik, ağırlıklı olarak bitkisel ürünler ile beslenilen; balık, tavuk ve kırmızı etin
tüketilmediği, süt ve süt ürünleri ile yumurtanın ise tercihe bağlı tüketildiği bir beslenme şeklidir.
Vejetaryen beslenme biçimleri bireylerde sağlık açısından olumlu ve olumsuz sonuçlar doğursa da olumsuz
özellikleri en aza indirgemek amacıyla besin takviyeleri önerilmektedir. Vejetaryen bireylerin bir kısmı
sadece et tüketilmeyerek, hayvan hakları ve sağlığın korunamadığını düşünmektedir. Bu düşünce
veganlığın benimsenmesine neden olmaktadır. Turizm, sağlık, giyim ve gıda gibi sektörlerde artan vegan
nüfusun göz önünde bulundurulmasıyla yalnızca bitkisel kaynaklı ürünler geliştirilmektedir. Bu derleme
çalışmada; vejetaryenlik ve alt dallarının ortaya çıkışı, vejetaryen bireylerin taleplerini karşılamak amacıyla
verilen hizmetler ve vejetaryen beslenme biçimlerinin sağlık açısından etkileri bilimsel çalışmalar
kapsamında incelenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Seçim, Y., Akyol, N., & Kaya, M. (2022). Vejetaryen Beslenme Türleri. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 66–82. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.921
Bölüm
Makaleler