Panik Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kahraman Güler
Muhammed Usluca
Mahmut Yılmaz

Özet

Bu çalışmanın amacı geçmişten güncele, kuram ve uygulamalara dönük araştırmalardan yola çıkılarak bilişsel davranışçı terapinin (BDT) panik bozukluk modeli etkililiğinin, içeriğinin araştırılması ve bu konu ile ilgili genel bir izlek ve çerçeve oluşturulmasıdır. Alanyazın incelendiğinde bilişsel davranışçı terapi ve panik bozukluk ile ilgili birçok çalışma yapılmasına rağmen genel bir çerçevede panik bozukluğun bilişsel davranışçı modelleri üzerine yayınlar görece sınırlıdır ve kuramsal yaklaşım ve uygulamalar temelli bu çalışmanın gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Literatür taraması yapılarak derleme makale şeklinde oluşturulan çalışmanın odağını sadece panik bozukluk oluşturmaktadır. Çalışmada, panik bozukluğun tedavisinde BDT’nin en etkili yöntemlerden biri olduğu düşünülmüş ve çalışma sonucunda da bu yönde bir sonuca ulaşılmıştır. Yalnızca ilaç tedavisi, gevşeme egzersizleri ve psiko-eğitim uygulanan tedavilere göre bilişsel yeniden yapılandırma, gevşeme egzersizleri, maruz bırakmanın bulunduğu bilişsel davranışçı terapi kombini ile uygulanmış tedavi biçiminin daha iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Güler, K., Usluca, M., & Yılmaz, M. (2021). Panik Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisinin İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(12), 1211–1222. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.902
Bölüm
Makaleler