Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemiyle İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Selin Erişkin
Kadri Gökhan Yılmaz

Özet

Bu çalışmanın temel amacı; özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan 0-6 yaş aralığındaki çocukların velilerinin çocuklarının aldıkları eğitimden beklentilerinin neler olduğu, bu beklentilerin ne derece karşılandığı ve bununla beraber algıladıkları hizmetin kalitesini değerlendirmektir. Bu amaçla Ankara ilinde eğitim veren özel okul öncesi eğitim kurumlarında, 0-6 yaş aralığında bakım hizmeti alan ve öğrenim gören çocukların velileri ile 400 kişilik bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Veriler IBM Statistics 23.0 programı ile incelenmiş geçerlilik, güvenirlilik analizi, Servqual yöntemi hipotezlerin analizleri için t-testi ve Anova testi kullanılmıştır. Araştırmada değişkenlerin karşılaştırılması ile elde edilen sonuçlara göre Servqual skorları için velilerin beklentilerinin algıladıkları hizmetten yüksek olduğu anlaşılmış ve neredeyse tüm boyutlarda negatif sonuçlar elde edilmiştir. Buradan hareketle özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocukların velileri söz konusu okulların fiziki görünümünün yeterince modern olmadığını, kurumların yeterince temiz olmadığını, çocukların oynayabilecekleri alanların sınırlı olduğunu belirttikleri tespit edilmiş ve bu bulgulara göre özel okul öncesi eğitim kurumlarının hizmet kalitelerini artırmak amacıyla önerilerde bulunulmuştur. Sonuç olarak bu araştırma okulların kalitesinin ölçülmesi, velilerin okul tercihlerine yön vermesi ve okulların kalite algısını önceden tespiti için önemlidir. 


"Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi Kullanılarak Ölçülmesi: Ankara İli Örneği" yüksek lisans tezinden uyarlanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Erişkin, S., & Yılmaz, K. G. (2022). Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemiyle İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 11–27. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.918
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri