Aktif İşgücü Politikalarının İstihdam Üzerindeki Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nida Günsan
Haluk Yergin

Özet

İstihdam, işsizlik ve enflasyon bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak ekonomi biliminin temel konuları arasında yer almakta ve reel sektör açısından da önemli makroekonomik gösterge olmaktadırlar. İşsizliğin azaltılması, istihdam oranlarının arttırılması ekonomik kalkınma ve büyüme için son derece önemlidir. Ülkeler işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılması için çeşitli işgücü politikaları uygulamaktadırlar. Aktif işgücü politikaları da bu politikalardan biridir. Aktif işgücü politikaları ile iş arayanlara yeni iş olanakları yaratmak, işgücüne gerekli eğitim verilerek nitelik kazandırmak, insanların iş bulmalarını ve işe girmelerini kolaylaştırmak ve sürekli istihdamı sağlamak bu politikanın temel amaçlarındandır. Aktif işgücü politikalarına ayrılan kamu kaynakların fazla olması ve maliyetli olması sebebiyle de programların etkinliği tartışma konusu olmuştur. Bu çalışma kapsamında aktif işgücü politikaları kavramsal bir çerçeveden incelenerek, aktif işgücü politikalarının istihdam üzerine ki etkisi değerlendirilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Günsan, N., & Yergin, H. (2021). Aktif İşgücü Politikalarının İstihdam Üzerindeki Etkisi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(12), 1161–1180. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.899
Bölüm
Makaleler