Andırın’ın Yavaş Şehir (Cittaslow) Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nadire Karademir

Özet

Bu çalışma kapsamında sürdürülebilir yerel kalkınma açısından Andırın’ın yavaş şehir potansiyeli araştırılmıştır. Andırın, Kahramanmaraş iline bağlı orta ölçekli bir yerleşme olmakla birlikte birçok doğal ve kültürel ögeleri bünyesinde barındırmaktadır. Günümüzde ilçe statüsü kazanmış olmasına rağmen hem nüfus hem de sosyal yaşam anlamında büyücek bir yerleşim olmamıştır. Çalışmada yerleşmenin doğal ve beşeri coğrafya ögeleri, kentsel alt yapısı, uygulanan ve uygulanacak olan projeler incelenmiş, Dünya’dan ve Türkiye’den yavaş şehir örnekleri değerlendirilmiştir. Yavaş şehir olma ana başlık kriterleri üzerinden sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel değerlendirmeler yapılmış, ilgili literatürle ilişkilendirilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel tarama yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma alanı olan Andırın yerleşmesi, iklimi, zengin bitki örtüsü, doğal ve tarihi varlıkları, kendine özgü yerel kimliği ile alternatif, doğaya uyumlu projelerin gerçekleştirilebileceği bir mekân olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada yavaş şehir hareketinin yerleşmede yerel kültürün devamlılığı konusunda farkındalık yaratabileceği, yöre ekonomisine ve turizmine önemli katkılar sağlayabileceği sonuçlarına ulaşılmış, yerel ve bölgesel anlamda önerilerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karademir, N. (2021). Andırın’ın Yavaş Şehir (Cittaslow) Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(12), 1223–1244. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.903
Bölüm
Makaleler