Sürdürülebilir Kültür Turizmi: Kars Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Duman
Levent Gelibolu

Özet

Sürdürülebilir kültür turizmi bir destinasyonun veya halkların yaşam tarzı, tarihi mekânları, sanatı, gelenek-görenekleri vb. gibi çok çeşitli kültürel ayırt edici özelliklerini içermektedir. Dünyada kültür turizminde önemli bir yere sahip olan ülkemizde, sürdürülebilir kültür turizmi bağlamında kültürel miras özelliğindeki değerlerimizi koruma ve kullanma, tanıma ve tanıtma prensipleri ve sürdürülebilir kalkınma anlayışına ilişkin çabalara gereksinim duyulmaktadır. Kars ili ise farklı birçok kültürel özelliği ile kültür turizmi açısından potansiyeli oldukça yüksek olan bir destinasyondur. Bu çalışmada Kars ili, doğal ve kültürel değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için sürdürülebilir kültür turizmi bağlamında incelenmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada uzman görüşleri doğrultusunda çözümlemeler yapılmış ve sürdürülebilir kültür turizminin gelişimine ilişkin önerilerde bulunulmuştur. Çalışma sonucunda kalifiye insan gücü yetersizliği, turistik destinasyonların ulaşım, aydınlatma vb. eksiklikleri, konaklama tesislerinin yeterli sayıda olmaması ve sektörün turist profilinde kararsız olması gibi sorunlarla birlikte yerli ve yabancı turistlerin profil taleplerine uygun çabalara gereksinim duyulduğu, yöresel ürün çeşitliliğine gidilmesi, tarihi kent merkezinin modern binalardan arındırılarak tarihi yapıların aslına uygun korunması, kültürel değerlerin pazara sunulması, kültür ve turizme yönelik eğitimlerin verilmesi vs. gibi birtakım öneriler elde edilmiştir.  Bu çalışma Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programında hazırlanan ‘’Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Sürdürülebilir Kültür Turizmi Değerlendirilmesi: Kars Örneği’’ isimli tezden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Duman, M., & Gelibolu, L. (2021). Sürdürülebilir Kültür Turizmi: Kars Örneği. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(11), 1077–1089. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.863
Bölüm
Makaleler