Gölgede Kalan Bir Sorun Alanı: Kadın Evsizliği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ayşin Çetinkaya Büyükbodur
Derya Kayma

Özet

Evsiz kadınların yaşadıkları sorunların betimlenmesi ve sosyal hizmet odağında çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılmış olan bu çalışma nitel araştırma yönteminde durum araştırması olacak şekilde tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İstanbul ilinde evsiz bireylere hizmet veren barınma merkezlerinde kalan ve sokakta yaşamlarını sürdüren araştırmaya katılmaya gönüllü 22 kadın katılımcı ile 25 Ocak- 6 Şubat 2020 tarihleri arasında yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Veriler fenemonolojik analiz ile çözümlenmiştir. Söylem düzeyinde analiz için veriler döne döne tekrar okunarak araştırmanın amacına uygun olarak katılımcıların evsizlik sürecine geçme nedenleri ve karşılaşabilecek risklere ilişkin düşünceleri iki ayrı bölümde ele alınmıştır. Kadınların söylemlerine ayrıntılı biçimde yer verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgularda; kadın katılımcılarda evsizliğe neden olan faktörler arasında aile içi sorunlar ve ucuz kiralık konuta erişememe ve işsizlik yer almaktadır. Bununla birlikte kadınların evsiz olmaları durumunda karşılaşabilecekleri önemli risk faktörlerinin açlık ve soğuk, şiddete uğramak ve suç mağduru olma etrafında şekillendiği belirlenmiştir. Kadınları evsizlikten koruyacak sosyal politikaların ve sosyal hizmet uygulamalarının geliştirilmesi önerilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çetinkaya Büyükbodur, A., & Kayma, D. (2021). Gölgede Kalan Bir Sorun Alanı: Kadın Evsizliği. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(11), 1058–1076. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.862
Bölüm
Makaleler