Pandemi Döneminde Otel İşletmelerinde Pazarlama Uygulamaları: Konya İli Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kevser Çınar
Saadet Zafer Kavacık

Özet

Araştırmanın amacı COVID-19 pandemi döneminde Konya bölgesindeki Turizm işletmesi belgeli otel işletmelerinin hangi pazarlama faaliyetlerinde bulunduğunu tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Evreni temsil edeceği düşünülen 12 otel derinlemesine araştırma yapmak üzere seçilmiş ve yüz yüze ve online yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Pandemi döneminde otellerin pazarlama faaliyetlerinde imkanları doğrultusunda ve zorunlu olarak farklı uygulamalar benimsedikleri sonucu elde edilmiştir. Bu uygulamalardan bazıları değişen pazar yapısına uygun satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunma, fiyatlamada yapılan değişiklikler, dijitalleşme, dağıtım kanalları ve Konya pazarının önemli bir oranını oluşturan sürekli müşterilere yapılan farklı uygulamalarla ilgilidir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çınar, K., & Zafer Kavacık, S. (2021). Pandemi Döneminde Otel İşletmelerinde Pazarlama Uygulamaları: Konya İli Örneği. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), 952–971. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.855
Bölüm
Makaleler