Kasrik Boğazı ve Cizre Arasında Kalan Alanın Jeomorfolojisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ali Fuat Doğu
Evin Ek Sevgi

Özet

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Şırnak iline bağlı Cizre ve yakın çevresine kurulmuş Dicle Nehri ve kollarını (Kızılsu Çayı) kapsayan bu çalışmanın amacı, Kasrik Boğazı’nı yararak bölgeye yerleşen Kızılsu Çayı’nın vadi gelişim sürecini, jeomorfolojik özelliklerini, alandaki tektonik hareketlere tepkisini ve bölgenin morfolojik yapısına etki eden faktörleri ele almaktır. Alan, Türkiye’nin önemli akarsularından Dicle Nehri vadisinin bir bölümünü kapsaması ve tektonizma-flüvyal sistem ilişkisi açısından önemlidir. Araştırmada Kasrik Boğazı çevresinde; boğazın (antesedant yarma vadi) oluşum süreci, tektonizmanın morfolojiye etkisiyle oluşmuş dik yapılar ve kaya taraçaları ele alınmış ve tektonizma-flüvyal sistem ilişkisi işlenmiştir. Cizre ilçe merkezinin kurulduğu alan ve yakın çevresi ise Dicle Nehri taraçalarıyla dikkat çekmektedir. Çalışma alanında Dicle Nehri S1 (100-125 m), S2 (50-70 m), S3 (10-30) ve S4 (3-5 m) sekilerini oluşturmuştur. Bu sekilerden en üstteki (S1) seviye bazaltlarla örtülmüş ve yapısal lav platosu oluşmuştur. Bunun yanında çalışma alanı içinde Dicle Nehri ve kollarının sergilediği farklı drenaj ağları da mevcuttur.  Bu makale “Kasrik Boğazı ve Cizre Arasında Kalan Alanın Fiziki Coğrafyası” adlı Yüksek Lisans tezinden elde edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Doğu, A. F., & Ek Sevgi, E. (2021). Kasrik Boğazı ve Cizre Arasında Kalan Alanın Jeomorfolojisi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(11), 1038–1057. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.861
Bölüm
Makaleler