Yeni Dünya: Vuca Dünyası

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yasemin Karatekin Alkoç

Özet

Günümüz dünyasının globalleşmesiyle, dijitalleşmesiyle ve hızlı değişen atmosferiyle birlikte hem birey olarak hem de kurum olarak farklılaşan bu yeni dünyada ayakta kalabilmek oldukça zorlaşmaktadır. Liderler VUCA olarak adlandırılan bu değişken dünyanın gerçekleriyle yüzleşerek, ortaya çıkan değişimleri hızlıca kabul edebilmeli, olaylara bakış açılarını yenilemeli ve kendilerinde var olan yetkinliklerini geliştirerek, bu yeni dünyaya uygun stratejilerle yol almak zorundadırlar. Bu çalışmada, kaotik, belirsiz ve tehlikeli durumları ifade etmek için kullanılan VUCA kavramının özellikleri ve bileşenlerine yer verilmiş, VUCA ile nasıl bir dünyanın resmedildiği anlatılmış ve liderlerin VUCA dünyasının barındırdığı tehditlerle nasıl başa çıkabilecekleri hususunda açıklamalar yapılmıştır. Bu sayede VUCA kavramı tüm yönleriyle ele alınarak ilgili literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karatekin Alkoç, Y. (2021). Yeni Dünya: Vuca Dünyası. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), 989–999. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.857
Bölüm
Makaleler