Türk Bankacılık Sisteminde Sektörel Bazda Kredi Kullanımının Küresel Kovid-19 Salgını ile İlişkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

M. Esra Atukalp

Özet

Küresel Kovid-19 salgını, dünya genelinde sağlık sektörü başta olmak üzere sektörlerin tamamını etkilemiştir. Ekonomik açıdan ele alındığında da sektörler sorun yaşamış, salgın ekonomik birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Salgın tüketim eğilimini önemli ölçüde etkilemiş, nakit akışları azalan işletmeler, yabancı finansal kaynak kullanmak durumunda kalmışlardır. Bu çalışmanın amacı küresel Kovid-19 salgının, tarım, imalat sanayi, otel ve restoranlar, taşımacılık, depolama
ve haberleşme ile eğitim sektörleri itibariyle bankalardan kullanılan nakdi kredi miktarı ve takibe alınan kredi üzerine etkisini analiz etmektir. Analiz sonucunda mevduat bankalarından ve bankacılık sisteminin tamamından kullanılan nakdi kredi ve takibe alınan kredi tutarının, sektörel olarak küresel Kovid-19 salgını sonrasında salgın öncesine göre arttığı görülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Atukalp, M. E. (2021). Türk Bankacılık Sisteminde Sektörel Bazda Kredi Kullanımının Küresel Kovid-19 Salgını ile İlişkisi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 850–859. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.802
Bölüm
Makaleler