Pandemi Ekonomisinin İnternet Alışverişine Etkilerinin Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Pınar Kalkan

Özet

Çalışmanın amacı; Covid-19 pandemisi öncesinde de tüketici tarafından oldukça benimsenmeye başlanmış olan internet üzerinden yapılan alışverişlerin pandeminin meydana getirdiği ekonomi ile birlikte ne yönde seyir gösterdiği ve pandemi sonrasındaki süreçte nasıl şekil alacağının
incelenmesidir. Pandemi sürecinde internet üzerinden yapılan alışveriş oranlarında artış olduğu gözlemlenmiştir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde internet üzerinden alışveriş yapma oranları birçok ürün grubunda yükselişe geçmiştir. Pandemi öncesinde internet üzerinden
alışveriş yapmayan tüketicilerinde bu alışveriş yöntemini tercih etmesi alışveriş oranlarının yükselmesinde oldukça etkili bir faktör olmuştur. İnternet üzerinden alışverişin önemi pandemi dönemi ile birlikte daha çok anlaşılmıştır. Salgından etkilenmek istemeyen insanların gerek kendi
inisiyatifleri ile gerekse getirilen kısıtlamaların etkisi ile evlerinden dışarıya çıkmamaları internet üzerinden yapılabilen alışverişi en önemli ihtiyaç karşılama kaynağı haline getirmiştir. Çalışma nitel bir araştırma niteliği taşımaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kalkan, P. (2021). Pandemi Ekonomisinin İnternet Alışverişine Etkilerinin Analizi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(8), 740–758. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.796
Bölüm
Makaleler