Türkiye’de 1995-2020 Yılları Arasında Çocuk İstismarını Önleme Programlarına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışmaların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gözde Ece Derebagçe
Halis Özerk

Özet

Dünya Sağlık Örgütü (WHO; World Health Organization)’nün hemen her yıl dikkat çektiği rakamlara bakıldığında tüm dünyada çocuk istismarı ve ihmalinin gün geçtikçe artmakta olduğu görülmektedir. Benzer biçimde gerek TÜİK gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Emniyet Genel Müdürlüğü verileri çocuk istismarı ve ihmalinin Türkiye’de de hemen her yıl daha fazla görüldüğüne işaret etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1995-2020 yılları arasındaistismar önleme programına dair yapılmış olan araştırmaları değerlendirmektir. Araştırmanın modeli betimsel tarama modelidir. Araştırmalardaki çalışma gruplarının en çok çocuklardan oluştuğu, çalışmaların en çok bilgi düzeyi arttırma ve beceri edindirme amaçlı yapıldığı, tüm istismar türlerini kapsayan araştırmaların diğerlerine göre daha yoğun olduğu sonuçlarına varılmıştır. Araştırmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2011-2015 yılları arasında araştırma sayısında artış görüldüğü ve en fazla artışın 2016-2020 yılları arasında olduğu sonucuna varılmıştır. İstismarların ise %45.45’ inin tüm istismar türleri, %42.42’ sinin cinsel istismar ve %12.12’ sinin ise duygusal istismar ve ihmal şeklinde bir dağılım gösterdiği sonucuna varılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Derebagçe, G. E., & Özerk, H. (2021). Türkiye’de 1995-2020 Yılları Arasında Çocuk İstismarını Önleme Programlarına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışmaların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(7), 651–670. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.791
Bölüm
Makaleler