Uluslararası Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi Kapsamında Türkiye’nin Güçlü ve Zayıf Yönlerinin Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ramazan Göral
Murat Yurtlu

Özet

Uluslararası rekabette yaşanan artış, turizm hedeflerini gerçekleştirmek isteyen destinasyonlar için rekabetçi güçlerin analizini, destinasyonu bekleyen fırsat ve tehditleri değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Alanyazında destinasyon rekabetçiliğinde önemli olan faktörlere yönelik çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Destinasyon rekabetçiliği konusunda yapılan en kapsamlı çalışmaların başında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından oluşturulan Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) raporu gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin turizmdeki uluslararası rekabetçi konumunu TTCI 2019 raporu verilerini esas alarak değerlendirmek ve mevcut görünümünü ortaya koyarak rekabetçi konumuna etki eden olumlu ve olumsuz faktörleri belirlemektir. Raporda 140 ülkeye ilişkin veriler yer almakta ve ülkeler, rapordaki dört ana faktör, 14 alt faktör ve alt faktörleri oluşturan toplam 90 gösterge üzerinden değerlendirilerek sıralanmaktadır. Çalışmada raporda yer alan 140 ülke 5’li gruplandırılarak Türkiye’nin rekabetçi konumu, ilgili gruplandırmaya yönelik değerlendirilmiştir. Buna göre; 1. Grup = Çok iyi (1-30. sırada bulunmak), 2. Grup = İyi (31-60. sırada bulunmak), 3. Grup = Orta (61-90. sırada bulunmak), 4. Grup = Zayıf (91-120. sırada bulunmak) ve 5. Grup = Çok zayıf (121-140. sırada bulunmak) biçiminde analiz yapılmıştır ve 140 ülke endekste yer alan her bir rekabetçilik faktörleri sıralamasına göre 5’li Gruplandırılmış Seri şeklinde düzenlenmiştir. Araştırmanın bulguları kapsamında Türkiye’nin Doğal ve Kültürel Kaynaklar açısından “çok iyi”, Altyapı ile Turizm Politikaları ve Koşulların Etkinleştirilmesi bakımından “iyi” bir sınıflamada yer aldığı belirlenmiştir. Dolayısıyla bu faktörler açısından turizm rekabetçiliğinde Türkiye’nin Güçlü olduğu değerlendirilebilir. Buna karşın Çevresel Faktörler açısından “orta” düzeyde ve gerilemekte olan bir görünüme sahip olduğu gözlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Göral, R., & Yurtlu, M. (2021). Uluslararası Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi Kapsamında Türkiye’nin Güçlü ve Zayıf Yönlerinin Değerlendirilmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(6), 544–576. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.735
Bölüm
Makaleler