Sualtı Turizmi ve Türkiye’de Sualtı Dalış Noktaları Hakkında Görgül Bir Araştırma (Ayvalık Örneği)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yakup Dinç

Özet

Günümüzde hizmetler sektörü dünyanın üç önemli sektöründen biri haline gelmiştir. Hizmetler sektörü içerisinde yer alan turizm, bugün özellikle gelişmekte olan ekonomiler için hem istihdam hem de döviz girdisi açısından tercih edilmektedir. Türkiye’nin tam anlamıyla 1980’li yıllardan itibaren keşfettiği ve önemli kazanımlar elde ettiği turizm bugün stratejik bir sektör haline dönüşmüştür. Türkiye; 2000’li yıllarda kitle turizminde sıkışmanın neticesi ile farklı ürün gruplarını öne çıkararak, turistik ürün çeşitlendirme stratejisini uygulamaya başlamıştır. Bu ürün gruplarından birisi de sualtı arkeolojisi ve sualtı dalış turizmidir. Üç yanı denizlerle çevrili olan Türkiye, Antik Çağ’dan bu yana deniz ticaret yollarının üzerinde yer almaktadır. Anadolu’nun coğrafi konumu ve sahip olduğu boğazlar Akdeniz’deki ticaret gemilerini Anadolu kıyılarında yer alan limanlara çekmiştir. Tarih boyunca Anadolu’yu çevreleyen denizlerde seyreden gemilerin bir kısmı, yol gösterici cihazlarının bulunmaması, sis, bilinmeyen kayalıklar ya da ani gelişen fırtınalar nedeniyle kıyılarımıza yakın batmıştır. Bugün; Türkiye kıyılarında hala keşfedilmeyi bekleyen birçok batık, gemi, uçak vb. kalıntılar vardır. Bu batıklar günümüzde ülkemizi sualtı dalış turizmi açısından oldukça cazip hale getirmektedir. Bu veriler ışığında; Türkiye’de sualtı sporlarıyla ilgilenenler için dünyada eşine az rastlanan dalış bölgeleri bulunmaktadır. Ayrıca, bu spor dalı artık turistlerin de önemli bir aktivite alanı olmaya başlamıştır. Bu çalışmada; sualtı turizmi kavramsal boyutta incelenmiş ve dünyada önemli dalış noktaları hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca; Türkiye’nin önemli dalış noktaları ve deniz faunası-florası kavramsal boyutta incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde; ülkemizin önemli bir turizm ve dalış destinasyonu olan Ayvalık Bölgesi’ndeki sualtı dalışıyla ilgili sorun ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Dinç, Y. (2021). Sualtı Turizmi ve Türkiye’de Sualtı Dalış Noktaları Hakkında Görgül Bir Araştırma (Ayvalık Örneği). Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(5), 469–486. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.730
Bölüm
Makaleler