Kurumsallaşmanın İşgören Performansı Üzerine Etkisi: KOBİ’ler Üzerinde Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Ali Balta

Özet

Bu araştırmanın amacı KOBİ’lerde kurumsallaşmanın benimsenmesiyle işgören performansını ne düzeyde etkileyeceğinin incelenmesidir. Kurumsallaşma kavramının ilkeleri olarak formalleşme, profesyonelleşme, esneklik, şeffaflık, tutarlılık, kültürel güç ve sosyal sorumluluk önerilmektedir. Literatür taraması sonucu kurumsallaşmanın ilkelerinin benimsenmesinin işgören performansının anlamlı ve pozitif etkileneceği varsayılmıştır. Bu varsayıma ithafen İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde çalışan 313 işgören üzerinde varsayımların doğruluğu araştırılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, regresyon ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Analizler sonucu kurumsallaşmanın ve kurumsallaşmanın ilkelerinin (formalleşme, profesyonelleşme, esneklik, şeffaflık, tutarlılık, kültürel güç, sosyal sorumluluk) tümümün tek tek işgören performansını anlamlı ve pozitif etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Balta, M. A. (2021). Kurumsallaşmanın İşgören Performansı Üzerine Etkisi: KOBİ’ler Üzerinde Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(6), 510–529. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.733
Bölüm
Makaleler