Turist Rehberlerinin Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi: “tourguides.viator.com” Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Olca Sezen Doğancılı

Özet

Turist rehberleri, ülkemizi misafirlere en iyi şekilde tanıtarak objektif bir anlatımla, sahip oldukları mitoloji, dinler tarihi, arkeoloji, sanat tarihi, ikonografi gibi birçok bilim dalıyla ilgili bilgilerini aktarmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı, turist rehberlerinin sosyal medya kullanımının halkla ilişkiler faaliyetleri açısından değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu amaca binaen ülkemizde turist
rehberliği görevi yapan çalışma kartlı turist rehberlerinin “https://tourguides.viator.com” sitesinde paylaştıkları kişisel bilgilerin yanı sıra turist rehberlerine yapılan yorumlar da çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Elde edilen veriler Microsoft Excel programında sınıflandırılarak yüzde oranları alınarak analiz edilmiştir. Bu analizlerde turist rehberlerinin sayfalarında ağırlıklı olarak tur örneği
bulundurmaları göze çarpmakta ve genel olarak İngilizce rehberlik hizmeti verdikleri gözlenmektedir. Ayrıca turist rehberlerine yapılan olumlu yorumların bilgi düzeyi, iletişim becerileri ve yabancı dil kullanımı üzerine gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sezen Doğancılı, O. (2021). Turist Rehberlerinin Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi: “tourguides.viator.com” Örneği. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2), 18–30. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/9
Bölüm
Makaleler