Suyun Fiyatlandırmasında Erdemli Mal Yaklaşımı: Türk Toplumunun Algısı

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Murat Aydın
Abdülkerim Çalışkan

Özet

Su doğal bir kaynak olmasına rağmen, sonsuz değildir. Ayrıca kirlenmeye müsait ve kullanılabilir özellikleri hızla kaybolmaya müsait kıt bir maldır. Dünyadaki tatlı su miktarı nüfus artışı, kaynakların kirlenmesi ve yanlış kullanımı ile daha da kıt hale gelmiştir. Bütün bu sorunlar dünya ülkelerinde su yönetimi konusunda önemli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Suyun sınıflandırılmasında iki ekol bulunmaktadır. İlk ekol, suyu özel mal olarak kabul eder. Su kıt bir kaynak olduğu için, fiyatlandırma mekanizmasının mutlaka kullanılması gerektiğini iddia etmektedirler. İkinci ekol ise tüm insanların suya erişim hakkına sahip olduğunu savunur. İnsanların, hayatlarını devam ettirmeleri açısından asgari miktara ulaşması gerekmektedir. Çalışmanın amacı, Türk Toplumu'nun bu sorunla ilgili algılarını ortaya koymaktır. Araştırmada derinlemesine görüşme tekniği uygulanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle Ankara, İzmir, Manisa, Uşak, Afyon'da yaşayan 150 katılımcıya ulaşılmıştır. Tüm katılımcılar suya erişimin bir insan hakkı olduğu belirtmişlerdir. Araştırmada suyun özel mallar gibi piyasa koşullarında fiyatlandırılmasının etik olmadığı sonucuna varılmıştır. Bunun yerine, su kullanımında israfı önleyecek bir fiyatlandırma mekanizmasının uygulanması gerektiği ortaya konmuştur. *Bu çalışma 19-21 Nisan 2018 tarihinde Demre, Antalya’da düzenlenen “II. International Applied Social Sciences Congress” isimli kongrede sözlü olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aydın, M., & Çalışkan, A. (2021). Suyun Fiyatlandırmasında Erdemli Mal Yaklaşımı: Türk Toplumunun Algısı. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 2(9), 677–689. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/55
Bölüm
Makaleler