Davranışsal Finans Kapsamında Aşırı Tepki Anomalisinin Borsa İstanbul’da Pay Senedi ve Endeksler Özelinde Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Utku Altunöz

Özet

Bu çalışmanın amacı davranışsal finans ve etkin piyasalar hipotezi doğrultusunda Borsa İstanbul (BIST) için aşırı tepki hipotezinin varlığını araştırmaktır. Bu bağlamda etkin piyasa hipotezi ve anomalilerin teorik alt yapısının incelenmesinin ardından literatür taramasına yer verilmiştir. Sonrasında aşırı tepki anomalisinin varlığı hem pay senetleri hem de BIST 100, BIST 50, BIST 30 ve BIST sınai endeksleri için DeBondt ve Thaler’in (1985) yöntemiyle test edilmiştir. Analiz esnasında DeBondt ve Thaler’in (1985) yöntemi çalışmada geliştirilmiştir. 2004-2018 dönemini kapsayan ve kesintisiz olarak işlem görmüş hisse senetlerinin aylık getirileri ile gerçekleştirilen test sonuçlarına göre BIST 30 endeksi dışında endekslerde ve pay senetlerinde aşırı tepki hipotezini ve zıtlık stratejilerinin varlığını destekler sonuçlara ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle etkin piyasa hipotezinin borsa İstanbul için geçerli olmadığı anlaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Altunöz, U. (2021). Davranışsal Finans Kapsamında Aşırı Tepki Anomalisinin Borsa İstanbul’da Pay Senedi ve Endeksler Özelinde Analizi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 2(9), 635–656. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/53
Bölüm
Makaleler