Tavşanlı’nın Termal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Havagül Çalışkan
Güllü Arı

Özet

Bu çalışmanın amacı Tavşanlı ilçesinin termal turizm potansiyelinin belirlenmesidir. Bu amaçla SWOT analizi yöntemi kullanılarak Tavşanlı’nın termal turizm potansiyeli ortaya konulmuştur. Mevcut çalışma SWOT analizi yöntemi kullanarak Tavşanlı ilçesinin termal turizm potansiyelini ortaya koyması açısından da önem arz etmektedir. SWOT analizi yapabilmek için literatür ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve Tavşanlı’da işletmeciliğini belediyenin yaptığı Göbel Kaplıcaları hakkında ayrıntılı bilgiye, belediye yetkilileri ile yüz yüze görüşülerek ulaşılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. SWOT analizi sonucunda, uygun fiyat politikası uygulanması, Tavşanlı’nın bağlı olduğu Kütahya ilinin Termal Turizm Master Planı’nda yer alması vb. güçlü yönler; Tavşanlı’nın şehirlerarası karayolu güzergâhı üzerinde bulunmaması, halkın içe dönük bir toplumsal yapıya sahip olması vb. zayıf yönler; Tavşanlı’nın gelişmiş bir ilçe olması, Belediye tarafından tesisin çevresine yapılmakta olan yatırımlar vb. fırsatlar; ile il genelinde çok sayıda termal işletmenin varlığı, nitelikli personelin farklı turizm destinasyonlarını tercih etmesi vb. tehditler tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çalışkan, H., & Arı, G. (2023). Tavşanlı’nın Termal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(11), 1503–1514. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1328
Bölüm
Makaleler