Marmara Adası’nda Jeomorfolojik Birimler ile Arazi Kullanımı Arasındaki İlişki

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Derya Evrim Koç
Zehra Gündüz

Özet

Balıkesir İli’ne bağlı olan Marmara Adası Marmara Denizi’nin güneybatısında yer alır. Ada coğrafi konumu, kıyı ve deniz turizmi özellikleri ile çevre iller için önemli bir turizm merkezidir. Marmara Adası’nda son yıllarda doğal kaynakların tüketilmesi, nüfusun dönemsel olarak artması arazi üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Arazinin jeomorfolojik özelliklerine uyumlu kullanımı sahanın korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından önemlidir. Bu çalışmada coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanılarak Marmara Adası’nda jeomorfolojik birimler ve arazi kullanımı arasındaki ilişki incelenmiştir. Ardından arazinin güncel kullanımının sahanın jeomorfolojik özelliklerine uygun potansiyel kullanımı sorgulanmıştır. İnceleme alanı jeomorfolojik birimler bakımından dağlık sahalar, tepelik sahalar, platolar ve alüvyal ovalardan oluşur. Marmara Adası’nın %95’ini oluşturan dağlık ve tepelik sahaların yaklaşık %80’ini orman, çalı ve maden alanları oluşturur. Alüvyal ovalar ise çoğunlukla tarım alanı olarak kullanılmaktadır. İnceleme sahasında arazi kullanımı genel olarak morfolojik birimlere göre şekillenmekle birlikte arazinin yanlış kullanıldığı alanlar da bulunmaktadır. Bu nedenle Marmara Adası’nda arazi kullanım sorunlarını belirleyerek arazi kullanımını en uygun hale getirecek planlamalar yapılması gerekmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Koç, D. E., & Gündüz, Z. (2022). Marmara Adası’nda Jeomorfolojik Birimler ile Arazi Kullanımı Arasındaki İlişki. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9), 1279–1292. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1076
Bölüm
Makaleler