Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile İhracat Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Ampirik Bir Çalışma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hatice Aztimur
Levent Kaya

Özet

Türkiye, 1980 sonrasında dünyadaki gelişmelere paralel olarak kalkınma politikasını ihracata dayandırmıştır. İhracatın arttırılması bir taraftan yatırım kapasitesinin arttırılmasına, diğer taraftan pazarın genişletilmesine bağlıdır. Sermaye birikimi yetersiz olan Türkiye’nin bu eksikliği gidermekte kullanacağı kaynakların başında doğrudan yabancı yatırımlar gelmektedir. Üretim kapasitesini ve dolayısı ile ihracat hacmini genişletmek için bu kaynağın kullanımını arttırmak gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de 1970-2019 yılları arasında doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracat arasındaki ilişki ele alınmıştır. İki değişken arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Fourier SHIN testi ile incelenmiş ve doğrudan yabancı yatırımlar ile ihracat arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. DOLS tahmin modelinden elde edilen sonuçlara göre doğrudan yabancı yatırımlardaki % 1’lik artışın ihracatı yaklaşık % 0.67 arttırdığı saptanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aztimur, H., & Kaya, L. (2022). Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile İhracat Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Ampirik Bir Çalışma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9), 1265–1278. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1075
Bölüm
Makaleler