Hopa Destinasyonunda Turizm Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Paydaş Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yener Oğan
Ceyhun Akyol
Zehra Bulut

Özet

Turizm hareketlerinin gerçekleştiği destinasyonlarda, konu ile doğrudan ve dolaylı ilgili tüm paydaşların faaliyetlere katılım göstermeleri, destinasyonun gelişimi açısından önemli bir konudur. İlgili paydaşlar destinasyonun yatırım, tanıtım, pazarlama, planlama gibi adım ve stratejilerinde rol oynamakta, yöre turizmi ile ilgili düşünceleri ve katkıları önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Artvin ilinin sahil ilçelerinden olan Hopa’da faaliyet gösteren paydaşların yöre turizmi ile ilgili düşüncelerini belirlemek ve turizm endüstrisine olan katkılarını tespit etmektir. Çalışma kapsamında nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu doğrultuda, Hopa ilçesinde bulunan 14 turizm sektörü paydaşıyla yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiş, elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma neticesinde, Hopa ilçesinde turizm temalı hizmet veren veya faaliyet gösteren işletme, kurum ve kuruluş yetkililerinin ilçedeki turizm faaliyetlerinden genel anlamda memnun oldukları, özellikle yerel yönetimin turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından umutlu oldukları belirlenmiştir. Araştırmada Hopa ilçesindeki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve faydalarının artırılmasına yönelik önerilere de yer verilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Oğan, Y., Akyol, C., & Bulut, Z. (2022). Hopa Destinasyonunda Turizm Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Paydaş Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9), 1249–1264. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1074
Bölüm
Makaleler