Trikotillomani Tanı ve Tedavisine Güncel Bakış

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mert Can Çoban

Özet

Trikotillomani, yineleyen saç yolma eylemi sonucu vücudun bazı bölgelerinde gözle görülür düzeyde saç kaybının olduğu; kişinin birçok alanda işlevselliğini olumsuz etkileyen bir bozukluktur. Diğer psikiyatrik bozukluklarla karşılaştırıldığında uzun zamandır bilinmesine rağmen daha az merak uyandırmıştır. DSM-5!de "Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar#! kategorisi altında yer almasına karşın, sınıflandırma konusunda halen tartışmalar devam etmektedir. Son yıllarda tedavisi ve etiyolojisi ile ilgili çalışmalar artmıştır. Özellikle etiyolojisinde genetik, nörokimyaasal, nörofizyolojik ve psikolojik etmenler ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Trikotillomaninin tedavisiyle ilgili ise psikofarmakolojik, bilişsel davranışçı terapiler ve Alışkanlığı Tersine Çevirme Eğitimi (HRT) gibi müdahalelerin etkin olduğunu sonucuna varılmıştır. Ancak çalışmaların henüz yeterince kanıt düzeyine ulaşılamamıştır. Trikotillomanide kişilerin semptomları gizlemesi ve kişilerde utangaçlık gibi olumsuz duygular, araştırmaların sağlıklı yapılabilmesini engellemektedir. Bu makalede trikotillomaninin tanımı, etiyolojisi, sınıflandırılması, tanı ve değerlendirme kriterleri, klinik özellikler ve tedavisi konusundaki son gelişmelerin derlenmesi amaçlanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çoban, M. C. (2021). Trikotillomani Tanı ve Tedavisine Güncel Bakış. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(12), 1193–1210. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.901
Bölüm
Makaleler