G7 Ülkelerinin Hukukun Üstünlüğü Performanslarının Analizi: Uta Yöntemi ile Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Furkan Fahri Altıntaş

Özet

Ülkelerin hukukun üstünlüğü performanslarını artırmalarıyla ekonomik anlamda birçok fayda sağlayabileceklerdir. Buna göre, araştırmanın amacı 2020 yılı için G7 ülkelerinin Hukukun Üstünlüğü Endeksi (RLI) bileşenlerine ait değerler üzerinden söz konusu ülkelerin hukukun üstünlüğü performanslarını UTA yöntemi ile ölçmektir. Bulgulara göre, ülkelerin UTA yöntemi kapsamında hukukun üstünlüğü performans değerleri Japonya, Kanada, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya olarak sıralanmıştır. Araştırmada ayrıca Fransa ve İtalya’nın hukukun üstünlüğü performans değerleri ortalama hukukun üstünlüğü performans değerinden düşük olduğu gözlenmiştir. Bu kapsamda Fransa ve İtalya’nın diğer G7 ülkeleri ile hukukun üstünlüğü konusunda uyum içinde olmaları için hukukun üstünlüğü performanslarını artırmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Altıntaş, F. F. (2021). G7 Ülkelerinin Hukukun Üstünlüğü Performanslarının Analizi: Uta Yöntemi ile Bir Uygulama. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(12), 1181–1192. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.900
Bölüm
Makaleler