Yapay Zekânın Yönetici Verimliliğini Artırma Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mesut Atasever

Özet

Dijitalleşme ile birlikte hemen her türlü iş ve üretimin teknoloji ile bağlantılı hale gelmesinin önemli sonuçlarından olan yapay zekâ kavramı yönetim ile de yakından ilişkilendirilmektedir. Mal ve hizmet üretiminin gittikçe arttığı ve karmaşık hale geldiği iş dünyasında yöneticilerin yükleri ve zorlukları da her geçen gün artmaktadır. Artan, karmaşıklaşan iş dünyasında yöneticinin işlerini kolaylaştırmak, verimliliğini arttırmak, zaman kazanmasını sağlamak ve gereksiz işlerle uğraşmasını önlemek oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı yapay zekâ kavramının halihazırda gelişme döneminde ve gelecekte olgunluk döneminde yöneticinin ve yönetimin verimliliğine ne düzeyde katkı yapabileceğine ve bunun yanında olumsuz etkileri olup olmayacağına dair bir değerlendirme yapmaktır. Amaca yönelik olarak derleme, yorumlama ve tartışma yöntemi izlenmiştir. Bu çalışmada kapsam olarak mal ve hizmet üreten işletme yöneticiliği ve yapay zekânın şimdiye kadarki gelişiminden geleceğe dair bu alandaki potansiyeli ele alınmıştır. Yapay zekânın her düzeydeki işletme yöneticisinin görevlerini birçok bakımdan kolaylaştıracağı, bazı konularda yöneticiyi gereksiz kılacağı ve fakat bunun yanında yöneticiliğin ve yönetilenlerin insan olmaları, yapay zekânın ise ne kadar gelişirse gelişsin bir makine olduğu gerçeği, olası olumsuz etkisi olarak göz ardı edilemez. Bu çalışmanın yönetim, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi ve organizasyon konusunda, sektörel ve akademik olarak yararlı olması beklenmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Atasever, M. (2021). Yapay Zekânın Yönetici Verimliliğini Artırma Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(11), 1110–1120. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.865
Bölüm
Makaleler