Dijital Ortamda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Sunumu: Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gülcan Işık
Yunus Emre Toprak

Özet

Kurumsal sosyal sorumluluk en önemli kurumsal itibar bileşenlerinden birisidir. Günümüzde şirketler kurumsal itibarlarını korumak ve arttırmak amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk projelerine giderek artan bir şekilde önem vermektedirler. Şirketler içinde yer aldıkları projeleri kamuoyuna duyurarak toplum ve paydaşların gözünde itibarlarını sürdürmek ve arttırmak istemektedirler. Bu bağlamda, internet erişimindeki artış ve sosyal medya platformlarının bireyler tarafından yoğun bir şekilde kullanımıyla, kurumsal web siteleri ve sosyal medya platformları şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk projelerini topluma ve paydaşlarına tanıtmasında önemli araçlar haline gelmiştir. Çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gelişen iletişim teknolojileri kapsamında kamuoyuna sunuluş biçimlerine odaklanılmıştır. Ülkemizin en önemli şirket gruplarından ikisi olan Sabancı Holding ve Koç Holding kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı üzerinden yürütmektedirler. Bu bağlamda, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı'nın web sitesi içerikleri ve 1 Mart 2021-1 Haziran 2021 tarihleri arasında Facebook sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar nitel ve nicel içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Işık, G., & Toprak, Y. E. (2021). Dijital Ortamda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Sunumu: Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 903–923. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.806
Bölüm
Makaleler