Sürdürülebilir Gastronomide Organik Tarım ile İyi Tarım Uygulamalarının Yeri ve Önemi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Salim İbiş

Özet

Son yıllarda sanayileşme ile birlikte artan çevresel kirlilik, endüstriyel tarım ürünlerinin insan
sağlığı üzerindeki bazı olumsuz etkilerinin artması gibi pek çok neden tüketicileri daha doğal ve
organik gıdaları tercih etmeye yöneltmiştir. Bu noktada günümüzde sürdürülebilirlik anlayışı
içerisinde gelişen organik tarım ile iyi tarım uygulamaları tüketicilerin bu ihtiyaçlarına cevap
verecek nitelikte örnek uygulamalar olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda gastronomi
alanında faaliyet gösteren işletmeler; tüketici taleplerini karşılama, doğal çevreyi koruma, sosyal
sorumluluk duygusu ile hareket etme, rakipleri karşısında farklılaşma, niş pazar fırsatlarını
değerlendirme gibi pek çok nedenlerden dolayı bu yaklaşımlara uygun stratejiler geliştirdikleri
görülmektedir. Bu çalışma, literatür taramasına dayanan nitel bir çalışmadır ve amacı
sürdürülebilir gastronomide organik tarım ile iyi tarım uygulamalarının önemini literatürdeki
çalışmalardan faydalanarak açıklamaktır. Sonuç olarak organik tarım ile iyi tarım uygulamalarının başta şefler açısından olmak üzere, tüketici pazarları, bölgesel istihdam, eko turizm faaliyetleri, yiyecek içecek işletmeleri, gastronomi turları ve gastronomi rotaları açısından önem taşıdığı ortaya konmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
İbiş, S. (2021). Sürdürülebilir Gastronomide Organik Tarım ile İyi Tarım Uygulamalarının Yeri ve Önemi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(5), 487–498. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.731
Bölüm
Makaleler