Hermeneutik ve Alımlama Estetiği Kuramlarının Yazınsal Metinlerin Karşılaştırmalı Çözümlemelerine Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gökhan Şefik Erkurt

Özet

Yazınsal metinler özellikleri itibariyle, yaşantı deneyimleri ve kurmaca ile örülmüş, anlam
katmanlarından ve boşluklarından oluşan, öznel duygu ve düşünce barındıran metinlerdir.
Yazarının elinden çıktıktan sonra durağan hale gelen yazınsal metinler, okuma eylemiyle
yeniden devingen hale gelirler. Bu durum yazınsal metinlerin okur tarafından alımlanması ve
yorumsanması sonucu adeta yeniden inşa edilmesi anlamına gelmektedir. Karşılaştırmalı
edebiyatçılar da birer nitelikli okur olarak yazınsal metinleri birbirleriyle karşılaştırarak
incelemektedirler. Metinlerin incelemesinde kullanılan edebiyat inceleme yöntemleri arasında
okuru belirgin şekilde öne çıkaran iki kuram vardır. Hermeneutik ve alımlama estetiği yazınsal
metinlerdeki anlam katmanlarının, boşlukların çözümlenmesinde okurun elini güçlendirmektedir. Bu çalışmada iki kuramın, yazınsal metinlerin karşılaştırmalı anlayışla yorumlanmasındaki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Yöntem olarak iki kuramı, yazınsal metinlerin yorumlaması hakkında alan uzmanlarının görüşleri ve yazın bilim değer ölçütleriyle karşılaştırmak benimsenmiştir. Elde edilen bulgular alımlama ve yorumsama kuramlarının karşılaştırmalı edebiyat alanında yapılan yazınsal metin çözümlemelerinde inceleyicilerin etkinliğini arttırdığını göstermektedir. Post-modern sanat anlayışında bu etki daha da önem kazanmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Erkurt, G. Şefik. (2021). Hermeneutik ve Alımlama Estetiği Kuramlarının Yazınsal Metinlerin Karşılaştırmalı Çözümlemelerine Etkisi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(5), 418–436. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.727
Bölüm
Makaleler