İş Yaşam Dengesi ve İş Doyumu Hastane Çalışanları Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nefise Palabıyık
Hakan İşözen

Özet

Bu çalışma ile salgın döneminde, vardiyalı ve uzun çalışma saatlerinin hastane çalışanları üzerindeki iş yaşam ve iş doyumu üzerindeki etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Özellikle salgın döneminde uzun saatler çalışan sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş doyumu ve iş yaşam dengesine vurgu yapılması bu çalışma ile planlamaktadır. Bu probleme bağlı bu araştırmanın amacı uzun saatler ve vardiyalı çalışmanın yarattığı etkileri iş doyumu ve iş yaşam dengesi üzerinden incelemektir. Çalışmaya 2020 yılının ikinci yarısında İstanbul’da devlet ve özel hastane çalışanlarından toplam 256 kişi dahil edilmiştir. Minnesota iş doyumu ölçeği ve iş yaşam dengesi ölçekleri çalışmada kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, mesai süresi arttıkça iş yaşam dengesinin bozulduğu, cinsiyetler arasında iş doyum ve iş yaşam dengelerinin farklı olduğu bulunmuştur. Çalışma yılının artışıyla beraber iş yaşam denge puanlarının arttığı ve iş yaşam dengesi ile iş doyumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Diğer bir sonuca göre sürekli gündüz çalışanların iş yaşam denge puanları diğer katılımcılardan yüksek çıkmıştır. Araştırma sonucuna göre iş yaşam dengesi ve iş doyumunun mesai süresi ve vardiyalı çalışma ile etkilenebildiği sonucuna varılmıştır. İş doyumu ile iş-yaşam dengesi arasında pozitif ilişki olduğun bu çalışma ile gösterilmiştir. Özellikle 40 saatin altında çalışan kişilerin iş doyumlarının yüksek olduğu bulunmuştur. Bu yüzden örgütlerin çalışma saatlerini düzenlemesi büyük önem taşımaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Palabıyık, N., & İşözen, H. (2021). İş Yaşam Dengesi ve İş Doyumu Hastane Çalışanları Örneği. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(4), 309–325. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/154
Bölüm
Makaleler