Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Erkeklere Yönelik Düşmanca Tutumların Pornografiye Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ogeday Çoker
Sevim Cesur

Özet

Araştırmada; pornografiye yönelik tutumlar ile toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlar ve erkeklere ilişkin düşmanca tutumlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Katılımcılar, internet üzerinden ulaşılan 400’ü kadın 271’i erkek toplam 671 kişiden oluşmaktadır. Pornografiye ilişkin tutumların ölçülmesinde Pornografiye Yönelik Tutum Ölçeği, toplumsal cinsiyetlere rollerine ilişkin tutumların ölçümünde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve erkeklere ilişkin düşmanca tutumları ölçmek amacıyla Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği’nin Erkeklere İlişkin Düşmanca Tutumlar alt ölçeği kullanılmıştır. Uygulanan bağımsız örneklemler t-testi bulgularına göre erkeklerin pornografiye yönelik tutumları kadınlara göre daha olumludur. Toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlar ile pornografiye yönelik tutumlar arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yapılan biçimlendirici regresyon analizlerinde toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar ile pornografiye yönelik tutumlar arasındaki ilişkide cinsiyetin biçimlendirici bir etkisine ulaşılamazken erkeklere yönelik düşmanca tutumların hem kadın hem erkek katılımcılar için biçimlendirici bir etkisi olduğu görülmüştür. Bulgular, içerisinde olduğu düşünülen cinsiyetçi şiddetin pornografiye yönelik tutumları farklı düzeylerde etkilediği şeklinde yorumlanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çoker, O., & Cesur, S. (2021). Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Erkeklere Yönelik Düşmanca Tutumların Pornografiye Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(4), 273–294. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/152
Bölüm
Makaleler