J.L. Austin ve I. Kant’ta Kategorik Önermeler ve Mental Nedensellik Problemleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Atilla Akalın

Özet

Dil felsefesinin önemli figürlerinden biri olan John Langshaw Austin’in önermelere ilişkin nedensellik ilkesinin kaynağını tamamı ile edimsel dile atfetmesi, Immanuel Kant’ın fenomen/numen ayrımıyla devam ettirmeye çalıştığı “maddi determinasyondan bağımsız” özgür insan idesinin, kesin bir inşasını üzerinden oluşturmaya çalıştığı a priori kategorilerine başvurmaksızın, bu nedenselliği salt edimsel bir kavram gibi ele almakta hatta belli noktalarda davranışçı bir felsefi pozisyondan kurmayı yeniden denemektedir. Bu da önermeler ve edimler arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu ile ilgili epistemolojik bir problem yaratmaktadır. Bize göre bu problem de epistemik bir kanıta ya da Kantçı anlamda bir evrensel düzenleyici prensibe dayanmadan, salt edimsel önermelerle desteklenen Austin’in mantık öğretisi tarafından göz ardı edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akalın, A. (2021). J.L. Austin ve I. Kant’ta Kategorik Önermeler ve Mental Nedensellik Problemleri. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 3(8), 624–631. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/112
Bölüm
Makaleler