Örgüt Kültürünün Temel Unsurları ve Ahilik Kültürü

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İhsan Cora

Özet

Müşterek insan faaliyetlerinin bir sistemi olan örgütler, içinde doğup büyüdükleri çevrenin bir ürünüdürler. Bu çevre her geçen gün giderek artan bir ölçüde değişmeye ve belirsizleşmeye başlamıştır. Sürekli değişen çevre şartları örgütlere bazen fırsatlar sunarken bazen de tehditler oluşturur. Bu makalenin amaçlarından birincisi bir örgütün başarısının temellerini oluşturan efsaneler, törenler, semboller, kahramanlar, mitler ve lisanın örgüt kültürünün ve başarısındaki önemini belirtmektir. İkincisi ise atalarımızın uygarlıklar yurdu Anadolu'da yüz yıllar önce kardeşlik temelleri üzerine kurdukları; sanatı güzel ahlakla bütünleştiren, emek ve sermayeyi barıştıran bir esnaf ve sanatkar örgütü olan ahilik örgütü ve ahilik kültürünün oluşmasında önemli bir yeri olan efsaneler, törenler, semboller, kahramanlar, mitler ve lisanı anlatmaktır. Buna ilaveten insanların canlı bomba olup kendilerini ve etrafındakileri öldürmeyi amaçladığı günümüzde insanı dünya ve ahirette mutlu etmeyi amaç edinen ahilik kültürüne ne kadar ihtiyacımız olduğunu belirtmektir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Cora, İhsan. (2021). Örgüt Kültürünün Temel Unsurları ve Ahilik Kültürü. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 3(8), 608–623. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/111
Bölüm
Makaleler