Uluslararası Yatırım Pozisyonunun Varlıklar ve Yükümlülükler Kalemleri ile VIX Korku Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sina Mehrang

Özet

Son dönemlerde önemini daha arttırarak uluslararası yatırım pozisyonu ile finansal piyasalarda Küresel risk iştahının göstergesi olarak kabul edilen VIX (volatility index) endeksi birçok ülkenin finansal yapıcıları tarafından mercek altına alınmıştır. Çalışmanın amacı uluslararası yatırım pozisyonun (UYP) varlıklar ve yükümlülükler kalemleri ile opsiyon fiyatlarında ileriye dönük risk beklentilerini yansıtan zımni bir risk ölçümü olan Chicago Opsiyon Borsası tarafından hesaplanan VIX korku endeksi arasındaki ilişkiyi hata düzeltme modeli, ARDL eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik analizi ile belirlemektir. Çalışma Türkiye için 2006 ile 2019 yılları arasında çeyreklik verileri kullanarak yapılmıştır. Eşbütünleşme testi sonucuna göre VIX endeksi ile UYP varlık ve yükümlülük kalemleri arasında uzun dönem de negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Hata düzeltme modeline dayanan bulgulara göre uzun döneme uyumlu bir şekilde varlık ve yükümlülük kalemleri ile VIX endeksi arasında kısa dönem ’de negatif yönlü bir ilişki mevcuttur. Granger nedensellik ilişkisi açısından sadece VIX endeksinden varlık kalemine doğru tek taraflı bir nedensellik ilişki sonucuna varılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Mehrang, S. (2021). Uluslararası Yatırım Pozisyonunun Varlıklar ve Yükümlülükler Kalemleri ile VIX Korku Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 3(8), 592–607. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/110
Bölüm
Makaleler