Takım Sporcusu Gençlerde Sosyal Kimlik

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hikmet Turkay
Yeşim Bayrakdaroğlu
Ülkü Nalan Yağan
Asiye Hande Başkan

Özet

Bu çalışmanın amacı, takım sporlarıyla uğraşan gençlerin sporda sosyal kimlik düzeylerinin çeşitli sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesidir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kapsamındadır. Araştırmanın çalışma grubunu, takım sporlarıyla uğraşan 118 erkek ve 95 kız olmak üzere 213 sporcu (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol branşlarında ve 18-23 yaş aralığında) oluşturmaktadır. Takım sporcusu gençlerin sosyal kimlik düzeylerini incelemek amacıyla, Bruner ve Benson (2018) tarafından geliştirilen ve Turkay, Yetim ve Sezer (2018) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Sporda Sosyal Kimlik Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların Sporda Sosyal Kimlik Ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılmasında Independent-Samples T Test, One Way ANOVA ve kullanılmıştır. Ölçek puan ortalamalarının gruplar arasındaki farklılığın kaynağını belirlemek için ise Post-Hoc LSD testi kullanılmıştır. Araştırmada sonuç olarak; sporcuların branşlarına, uluslararası bir müsabakaya katılma ve ailede spor yapan birey olması durumlarına göre, sporda sosyal kimlik düzeylerinde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Turkay, H., Bayrakdaroğlu, Y., Yağan, Ülkü N., & Başkan, A. H. (2021). Takım Sporcusu Gençlerde Sosyal Kimlik. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 3(8), 583–591. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/109
Bölüm
Makaleler